12.2 Upoważnienia

Obowiązki właściciela ośrodka

Aby pracownik wyrazić zgodę na upoważnienie do przetwarzania danych, należy przejść do podmodułu "Dokumenty" i zatwierdzić "Politykę bezpieczeństwa" (instrukcja znajduje się tutaj).

W tym podmodule są upoważnienia na przetwarzanie danych osobowych przez kadrę Państwa OSK. Znajdują się tutaj wszystkie osoby dodane do systemu w module "Kadra". Przy danej pozycji wiersza, należy kliknąć przycisk "Podpisz PDF". (Rys.1)

Rys. 1

Kiedy pracownik zatwierdzi upoważnienie, przy danych pracownika pojawi się oznaczenie "TAK" oraz data zatwierdzenia zgody w systemie. (Rys. 2) Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu upoważnienia w postaci pdf.

Rys. 2

Obowiązku pracownika

W celu złożenia w.w. podpisu, pracownik powinien zalogować się na swoje konto spsadmi. Dane do logowania pracownika można znaleźć w kadrze (więcej informacji znajduje się w instrukcji 2.1), adres strony jest taki sam jak dla konta głównego. Po zalogowaniu pojawi się pulsujący kafelek "Akceptacja regulaminu RODO" (rys.3), na który należy kliknąć.

Rys.3

Osoba z kadry ma możliwość zapoznania się upoważnienie poprzez kliknięcie frazy "Moje upoważnienie". Złożenie akceptacji upoważnienia odbywa się poprzez zatwierdzenie pola checkbox i kliknięcie "Zapisz".

Rys. 4