12.4 Dokumenty

Zawarte są tutaj dwa dokumenty, które ośrodek główny jest zobligowany zatwierdzić w celu poprawnego korzystania z dokumentacji RODO. Pierwszy z nich to "Polityka bezpieczeństwa" oraz drugi "Instrukcja systemów informatycznych". (Rys. 1) W celu podpisania dokumentu podpisem elektronicznym, należy kliknąć "Zatwierdzam politykę/instrukcję". Trzecim dokumentem jest "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - e-kierowca - ośrodek", który również zatwierdzamy klikając "Podpisuję umowę".


Rys. 1

Podpis kwalifikowany (elektroniczny)

Po kliknięciu przycisku "zatwierdzam politykę" może się pojawić komunikat z informacją jakie czynności należy wykonać, aby złożyć podpis. (Rys. 2) Do złożenia podpisu kwalifikowanego niezbędny jest program CentrumCryptoAgent, który można pobrać z poprzez kliknięcie frazy proCertumCryptoAgent w pierwszym punkcie komunikatu. Wówczas należy pobrać i zainstalować tę aplikację, zgodnie z instrukcją postępowania instalacyjnego. Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program i pozostawić go uruchomionym do czasu zakończenia podpisywania wszelkich dokumentów w systemie. Po uruchomieniu programu wracamy do komunikatu i klikamy zielony przycisk "Klikając tutaj" (rys. 2).

Rys. 2

Podczas wykonywania podpisu pojawia się informacja na temat tego, jaki plik jest aktualnie podpisywany i wystarczy kliknąć przycisk "Podpisz dokument". (Rys. 3) Procedura każdorazowo jest taka sama. 

Rys. 3


Kolejnym punktem jest pojawienie się opcji wyboru certyfikatu (rys. 4) Należy kliknąć na imię i nazwisko osoby, na którą został wystawiony podpis i wówczas zatwierdzić wybór przyciskiem "ok". Kolejnym punktem jest wpisanie kodu PIN do podpisu kwalifikowanego.

Rys. 4


Następnie widoczny będzie podgląd dokument, na którym pojawi się data oraz podpis . (Rys. 5)

Rys.5


Wszystkie zatwierdzone zgody pojawią się w zakładce "Historia" wraz z datą złożenia podpisu. Ponadto po przejściu do podmodułu "Zgody" powinna się pojawiać informacja na temat podpisanej polityki bezpieczeństwa.