12.3 Powierzenia

Dokument powierzenia powinien zostać podpisany między ośrodkiem szkoleniowym, a osobami/firmami, które posiadają status działalności gospodarczej. W celu podpisania dokumentu należy go wygenerować klikając przycisk "Pobierz wzór umowy powierzenia" (Rys.1). Dokument należy podpisać i wręczyć do podpisu. Po wykonaniu tych czynności należy zeskanować dokument.

Rys. 1

Zeskanowany dokument należy dołączyć do modułu powierzenia. Po kliknięciu na zielony kafelek "Dodaj pozycję rejestru" (Rys. 1), pojawi się okno, w którym uzupełniamy nazwę firmy, której powierzamy dane i należy dołączyć dokument powierzenia (Rys. 2).

Rys. 2