7. Teoria w domu

Moduł Teoria w domu służy do zapisywania kursantów, którzy nie będą ewidencjonowani w Ośrodku. Oznacza to, że dla kursantów zapisywanych w module Teoria w domu, kursant nie jest zapisywany w książce ewidencji osób szkolonych itp.

W celu dodania nowego kursu należy wejść do modułu Teoria w domu, w zakładkę "Kursy". Po kliknięciu na zielony przycisk „Dodaj nowy kurs +” otworzy się nowe okno, w którym należy uzupełnić dane personalne kursanta (pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką), wybrać kategorię prawo jazdy oraz oznaczenie kursu (rys. 1). W tym miejscu znajduje się również pole na wpisanie E-kurs kodu, który znajduje się na pakiecie startowym "Teoria w domu". E-kurs kod może być wpisany przez Ośrodek lub przekazany kursantowi. W przypadku wpisania kodu podczas dodawania kursanta, uzyskuje on dostęp do materiału na 120 dni. W przypadku przekazania kodu kursantowi, kursant po zalogowaniu na swoje konto będzie miał miejsce na wpisanie w/w e-kurs kodu. W celu zatwierdzenia uzupełnionych danych należy kliknąć przycisk "Utwórz kurs". 


Rys. 1

 W celu uruchomienia kursu należy kliknąć na fioletowy prostokąt "Uruchom kurs". (Rys. 2)

Rys. 2


Po uruchomieniu kursu, kursant otrzymuje na swojego maila dane do logowania. Inną metodą przekazania tych danych kursantowi jest wydrukowanie dokumentu Indywidualny Identyfikator, na którym znajdują się wszelkie niezbędne dane do logowania. Indywidualny identyfikator zamieszczony jest w drugiej zakładce "Dokumenty" (rys. 2).

W celu sprawdzenia postępu kursanta, należy wejść do modułu Teoria w domu/Kursanci. Z listy kursantów należy wybrać "Na e-kursie" (rys. 3).


Rys. 3

W celu zakończenia szkolenia należy wejść do modułu Teoria w domu/Kursy. Z listy kursów należy wybrać "Trwające" (rys. 4), następnie kliknąć na fioletowy prostokąt "Zakończ kurs". 

Rys. 4

Po zakończeniu szkolenia kursant powinien udać się na egzamin teoretyczny do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej kursu jest zdanie egzaminu państwowego z teorii. W celu zapisania kursanta na część praktyczną należy dodać kursanta w module Szkolenia ABCDT. Dodawanie kursanta na kurs opisane jest w 3.1 Kursy. Różnica dodawania kursanta tylko na część praktyczną polega na tym, że trzeba odznaczyć informację dotyczącą szkolenia z e-learningiem: e-kurs oraz liniowy (SuperOsk) (rys. 5).

Rys. 5