12.1 Rejestr

Jest to zakładka, gdzie znajduje się rejestr czynności przetwarzania danych. (Rys.1) W wersji początkowej zostały zamieszczone tutaj standardowe sposoby przetwarzania danych. Istnieje możliwość ich usunięcia, jednak operacja ta jest nieodwracalna. W przypadku samodzielnie dodanych wierszy, można dodatkowo dokonać ich edycji.


Rys. 1

W celu dodania nowego rejestru należy kliknąć "Dodaj wiersz" (Rys. 2).


Rys. 2


W momencie uzupełnienia pól dotyczących nowego rejestru należy uzupełnić wszystkie pola. (Rys. 3) Prawidłowo uzupełnione poszczególne pola powinny zawierać:

  • Kategoria danych: treść jest dowolna, jednak w sposób skrótowy i hasłowy powinna mówić o zawartości danej pozycji (kogo dotyczy);
  • Opis: powinien zawierać szczegóły dotyczące zawartości danego zbioru, czyli mogą to być informacje na temat podstawy prawnej, skąd są dane pozyskiwane, kogo dotyczą itp.;
  • Cel: tu uzupełniamy kryterium (cel) na podstawie, którego dane są przetwarzane;
  • Przekazywanie: można posiłkować się tym co zostało już umieszczone w systemie przy istniejących już pozycjach rejestru;
  • Planowany okres przetwarzania: określamy moment do którego ona będą przechowywane w osk (np. do odwołania, przez 5 lat);
  • Warunki przechowywania: można posiłkować się tym co zostało już umieszczone w systemie przy istniejących już pozycjach rejestru;


Rys.3W momencie kiedy posiadamy już wszystkie niezbędne wiersze czynności przetwarzania danych, należy zatwierdzić rejestr klikając "Zatwierdzam rejestr" (Rys. 4). Wówczas po złożeniu podpisu elektronicznego zostanie zarchiwizowany i umieszczony w zakładce "Historia rejestrów".


Rys. 4