2. Konfiguracja systemu

Rozpoczynając pracę z systemem SPSAdmi należy dokonać konfiguracji danych dotyczących ośrodka szkolenia. Do tego służy moduł Administracja OSK. Konfiguracja dotyczy kadry, zasobów oraz ośrodka.