Instrukcja dla e-partnera

Instrukcja zapisywania kursanta na e-kurs prowadzony przez ośrodek współpracujący z Super OSK.

Dodawanie kursu oraz kursanta przez OSK


Po zalogowaniu się na stronę podaną przez SuperOSK, należy wejść do modułu Szkolenia ABCDT, w zakładkę „Kursy” (rys. 1)


 

Rys.1


Po kliknięciu na zielony przycisk „Dodaj nowy kurs +” otworzy się nowe okno, w którym należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane dotyczące kursu. (Rys.2)

Rys. 2


Uwaga

W zakładce dodawania nowego kursu, do SuperOSK należy obowiązek:

  • uzupełnienia instruktora prowadzącego,
  • wybrania książki ewidencji osób szkolonych,
  • uruchomienia kursu.

Istnieje również opcja uruchomienia kursu z opcją Elektronicznej Karty Przeprowadzonych zajęć. Zaznaczenie tej opcji leży po stronie Super OSK. Po uruchomieniu kursu, kursant może zacząć się szkolić.


Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „Zapisz” należy przejść do zakładki obok „Lista kursantów”. W celu dodania kursanta należy kliknąć "Dodaj Kursanta" (Rys. 3).

 

Rys.3


Po przypisaniu profilu część pól w formularzu zapisu kursanta zostanie uzupełniona automatycznie. Pozostałe pola należy uzupełnić samodzielnie. Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych należy je zatwierdzić, klikając przycisk „Dodaj kursanta do kursu”.

W „Dokumentach ogólnych kursanta” można wydrukować indywidualny identyfikator kursanta i wręczyć go nowo zapisanemu kursantowi. Identyfikator ten zawiera wszystkie niezbędne dane pozwalające na zalogowanie się do panelu kursanta. W zakładce „Załączniki” można dodać dokumenty danego kursanta np. skan dowodu osobistego (Rys. 4). W Super OSK ma możliwość generowania wszystkich dokumentów kursanta. 


 

Rys. 4


Partner zakłada kurs oraz zapisuje kursanta na kurs. Do obowiązków SuperOSK należy uzupełnienie instruktora prowadzącego, przypisanie książki ewidencji osób szkolonych oraz uruchomienie kursu kursantowi.