12.5 Kursanci

Zgody na przetwarzanie danych oraz na wysyłanie informacji marketingowych wszystkich kursantów gromadzone są w podmodule "Kursanci". (Rys. 1) W momencie kiedy kursant zaloguje się na swoje konto, to pojawi się na liście kursantów w module RODO. W zależności od opcji. jaką zaznaczył kursant w systemie, pojawia się informacja "TAK", gdy wyraził zgodę na otrzymywania informacji marketingowych, oraz "NIE" gdy zgody nie wyraził. Ponadto jest tutaj informacja na temat daty zatwierdzenia zgody, bądź jej anulowania.

Rys. 1


Kursant, aby wyrazić zgodę marketingową powinien zalogować się na swoje konto na stronie prawojazdy.com.pl.  Przy pierwszym zalogowaniu pojawi się komunikat, gdzie poza zgodami na przetwarzania danych pojawi się również zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych. (Rys. 2)

Rys. 2


Kursant na swoim koncie ma możliwość dokonania zmiany zgody marketingowej. W celu dokonania zmiany należy przejść do ustawień konta, gdzie znajduje się pole "Twoje Zgody".


Rys. 3