17. Dokumenty

Poniżej lista dokumentów, które zostały umieszczone w poszczególnych modułach.

W module Administracja OSK, w ośrodek/oddział, kiedy klikniemy przy danym wierszu "edytuj" pojawia się wówczas zakładka dokumenty, gdzie możemy przenieść się do Dokument, gdzie znajduje się "Zgłoszenie aktualizacji danych ośrodka". Po kliknięciu na tę frazę w module Zgłoszenia zostanie umieszczony dokument, który należy wysłać do starostwa w celu aktualizacji danych ośrodka.

W module Szkolenia ABCDT, zakładka Kursy, z „Listy kursów” należy wybrać rodzaj kursu,  następnie edytujemy kurs (klikając w zielony kwadrat z ołówkiem), kolejno wybieramy czwartą zakładkę „Dokument”:

 • Zgłoszenie rozpoczęcia kursu (dotyczy ono rozpoczętego kursu, należy go złożyć w starostwie w kolejnym dniu roboczym)
 • Zgłoszenia rozpoczęcia kursu dla kursów nie obejmujących żadnych zajęć teoretycznych (szkolenie kursantów samodzielnie przygotowujących się do egzaminu teoretycznego lub ze zdanym egzaminem teoretycznym)
 • Raport roczny (w podmodule "Kurs" należy kliknąć ikonę klucza po prawej stronie "Generuj raport roczny", dokument pojawi się w module zgłoszenia)

W module Szkolenia ABCDT, zakładka Kursanci, z „Listy kursantów” należy wybrać rodzaj kursu na którym jest kursant, następnie edytować kursanta (klikając w zielony kwadra z ołówkiem), kolejno wybieramy czwartą zakładkę „Dokument”:

 • Indywidualny Identyfikator;
 • Pełnomocnictwo uzyskania PKK;
 • Karta przeprowadzonych zajęć (pusta);
 • Karta przeprowadzonych zajęć (wypełniona); (karta zawiera każdego logowanie kursanta oraz wszystkie zajęcia z kalendarza z podpisem kursanta oraz instruktora prowadzącego)
 • Karta przeprowadzonych zajęć (wypełniona bez ID); (struktura zbliżona do karty wypełnionej, jednak nie posiada podpisów kursanta oraz instruktora)
 • Karta przeprowadzonych zajęć (zbiorcza wypełniona); (wpisy na karcie są skompresowane do jednej lekcji, jaka została wykonana danego dnia wraz z podpisem kursanta oraz instruktora)
 • Karta przeprowadzonych zajęć (zbiorcza wypełniona bez ID); (wpisy na karcie podobnie jak w karcie zbiorczej wypełnionej, nie zawiera podpisów kursanta oraz instruktora)
 • Elektroniczna karta przeprowadzonych zajęć (opcjonalnie dla kursów z elektroniczną kartą zajęć)
 • Zgoda rodzica lub opiekuna;
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • Zgłoszenie ukończenia kursu.

W module Warsztaty instruktorów, zakładka Kursy, z „Listy kursów” należy wybrać rodzaj kursu,  następnie edytujemy kurs (klikając w zielony kwadrat z ołówkiem), kolejno wybieramy trzecią zakładkę „Dokumenty”:

 • Lista obecności warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.

W module Warsztaty instruktorów, zakładka Kursanci, z „Listy kursantów” należy wybrać rodzaj kursu na którym jest kursant, następnie edytować kursanta (klikając w zielony kwadra z ołówkiem), kolejno wybieramy trzecią zakładkę „Dokument”:

 • Indywidualny Identyfikator;
 • Karta przeprowadzonych zajęć praktycznych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów;
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów.