2.7. Konfiguracja serwera poczty

Należy samodzielnie dokonać konfiguracji serwera poczty. W tym celu należy wejść w moduł Ustawienia, Ustawienia Poczty – Serwery Poczty i zdefiniować go poprzez kliknięcie w zielony prostokąt „Definiuj serwer poczty”. (rys. 1)


Rys. 1

Należy uzupełnić dane, pobierając informacje swojej skrzynki mailowej, z ustawień konta. (Rys. 2) Konfiguracje dla popularnych poczt:

Dane niezbędne do skonfigurowania bezpłatnej poczty onet.pl
Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.poczta.onet.pl. Port serwera poczty wychodzącej - 465.
Zabezpieczenie - SSL.


Dane niezbędne do skonfigurowania płatnej poczta.onet.pl
Serwer poczty wychodzącej SMTP: poczta.onet.pl, Port serwera poczty wychodzącej (SMTP): 465.
Zabezpieczenie - SSL.

Dane niezbędne do skonfigurowania poczty wp.pl
Serwer poczty wychodzącej - smtp.wp.pl. Port serwera poczty wychodzącej –
465.  Zabezpieczenie – SSL.. 


Dane niezbędne do skonfigurowania poczty gmail.com
Serwer poczty wychodzącej SMTP - smtp.gmail.com
Port: 465 lub 587
Zabezpieczenie - SSL.

Rys. 2