2.3. Rozliczenia E-kierowca

System SPSAdmi umożliwia sprawdzenie rozliczeń za kursanta szkolony za pomocą e-learningu z e-kursem. W tym celu należy wejść do modułu Administracja w zakładkę „Rozliczenia E-kierowca”. Z rozwijanej listy kursantów należy wybrać jedną z czterech zdefiniowanych grup: Nierozliczeni, Nierozliczeni-partnerzy, Rozliczeni, Rozliczeni-partnerzy. W tym miejscu można sprawdzić, którzy kursanci zostali rozliczeni przez E-kierowcę, a którzy jeszcze nie.