2.2. Konfiguracja ośrodka/oddziału

Kolejną zakładką w module Administracja jest „Ośrodek, oddziały”. W tym miejscu można zdefiniować dane Ośrodka/oddziału. Administrator aplikacji automatycznie dodał główny ośrodek. Można go edytować, klikając na zielony kwadrat z ołówkiem (rys. 1).

W tym miejscu należy uzupełnić wszystkie dane dotyczące Ośrodka/oddziału. Ważne jest, aby wpisać numer ewidencji Ośrodka/oddziału, sprawdzić czy starostwo jest poprawnie przypisane do Ośrodka/oddziału. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć „Aktualizuj”.

W celu dodania nowego Ośrodka/oddziału należy kliknąć na zielony prostokąt „+ Nowa ośrodek, oddział” (rys. 1) i uzupełnić następujące dane:

  • Typ ośrodka: ośrodek główny lub oddział (przez oddział należy rozumieć ośrodek, który jest placówką należącą do tego samego starostwa, ale położoną w innej lokalizacji. Jeżeli ośrodek zlokalizowany jest w dwóch miejscach, jednak położenie ich powoduje, że należą do innych starostw powiatowych, wówczas oba ośrodki należy potraktować jako ośrodki główne);
  • Nazwa;
  • Nazwa skrócona;
  • Podlega pod (opcja ta pojawia się w momencie, gdy jako typ ośrodka zostanie wybrany oddział. Należy wybrać ośrodek główny, pod który podlega oddział);
  • Nr ewidencyjny;
  • Kierownik.

Aby zatwierdzić dane należy kliknąć przycisk „Zapisz”. Jeżeli któreś z pól wymaganych nie zostanie wypełnione, wówczas podświetli się ono na kolor czerwony.Rys. 1