14.3. Uruchomienie kursu przez SuperOSK

Partner zakłada kurs oraz dodaje kursanta do kursu. Do obowiązków SuperOSK należy uzupełnienie instruktora prowadzącego, przypisanie książki ewidencji osób szkolonych, ewentualne zaznaczenie opcji karty elektronicznej oraz uruchomienie kursu kursantowi. W tym celu należy wejść w moduł Szkolenia ABCDT, zakładka „Kursy” i z „Listy rozwijanej” wybrać Planowane – partnerzy” (Rys. 1). Następnie należy kliknąć zielony kwadrat z ołówkiem „Edytuj kurs” i uzupełnić brakujące dane dla kursu. Przycisk „Aktualizuj kurs” zatwierdzi wprowadzone informacje. Kolejno należy przejść do zakładki „Lista kursantów” i klikając na fioletowy prostokąt „Uruchom kurs” uruchomić kurs kursantowi.


 

Rys. 1