14.2. Logowanie

Należy podać e-Partnerowi swoją stronę do logowania w SPSadmi (np. test.spsadmi.pl) oraz jego login i hasło, które zostaną wygenerowane w momencie zapisania danych pracownika z e-Partnera.