11.3 Moje rozliczenia

Rozliczenia dotyczące właściciela konta,są umieszczone w odrębnym podmodule (rys.1). Zasady działania są zbliżone do tego, co widnieje w rozliczeniach pracowników.

Rys. 1