11.1 Kadra

Wszystkie zajęcia, jakie zostały przypisane dla instruktora zostają umieszczone w module "Rozliczenia"- Kadra. (rys.1) Istnieje możliwość filtrowania poprzez ustawienie przedziału czasowego lub wyszukania godzin dla danego pracownika. System pokazuje pełne godziny zegarowe, dlatego dla wykładowców ilość godzin może być wartością po przecinku. Ponadto system wychwytuje godziny, które zostały ustawione w kalendarzu jako odwołane.


Rys. 1