3.2 Kursanci

Dodawanie kursantów

Po założeniu kursu, należy przejść do zakładki "Lista kursantów", w celu przypisania kursanta do kursu i kliknąć pole "Dodaj kursanta" (Rys.1)

Rys. 1


Po przypisaniu profilu, część pól w formularzu zapisu kursanta, zostanie uzupełniona automatycznie. Pozostałe pola oznacz należy uzupełnić samodzielnie. W celu udostępnienia kursantowi materiału należy wpisać kod w pole „E-kurs kod” (operacja dotyczy jedynie ośrodków głównych z wyłączeniem e-partnerów) (Rys. 2). Podczas wpisywania danych kursanta w polu "Dane do logowania" jest automatycznie wygenerowany login oraz hasło kursanta, które można ustawić, by było hasłem jednorazowy. Uzupełniając w formularzu pole "E-mail" mailem kursanta umożliwiamy mu samodzielne korzystanie z opcji przypomnienia hasła oraz otrzymanie danych do logowania w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych należy je zatwierdzić, klikając przycisk „Dodaj kursanta do kursu”.

Rys. 2Edycja danych kursanta.

Aby edytować dane kursanta, należy kliknąć zielony kafelek edycji. (Rys.3) Można tego dokonać w dowolnym momencie trwania kursu. Szczególnie przydatna jest opcja zmiany hasła na nowe w przypadku gdy kursant zapomniał hasła i nie ma możliwości samodzielnej zmiany.


Rys. 3

Usunięcie kursanta


Kursanta można usunąć jedynie z kursu planowanego (kursu, który nie został rozpoczęty). W tym celu należy przejść do modułu Szkolenia ABCDT, następnie zakładka „Kursy”, z listy rozwijanej należy wybrać „Planowane”.  Klikając na zielony kwadrat z ołówkiem przy wybranym kursie, edytujemy kurs. Kolejno przechodzą do zakładki „Lista kursantów” wybieramy czerwony kwadrat z koszem „Usuń kursanta”. (Rys 3)  W tym momencie możemy wrócić do listy kursów planowanych i usunąć kurs.