3.1 Kursy

Rejestracja kursu

W celu dodania nowego kursu należy wejść do modułu Szkolenia ABCDT, w zakładkę „Kursy”. Po kliknięciu na zielony przycisk „Dodaj nowy kurs +” (rys. 1) otworzy się nowe okno, w którym należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane dotyczące kursu. 


Rys. 1


Podczas dodawania kursu, należy uzupełnić wymagane pola, jednak najlepiej jest wprowadzić wszystkie dane do formularza. Warto pamiętać, aby przypisać kursanta do odpowiedniego typu szkolenia, (z e-kursem lub bez, z zachowaniem liniowości lub bez), ponieważ po uruchomieniu szkolenia zmiana kategorii i innych opcji nie będzie możliwa. Opcja "Karta elektroniczna" pozwala na prowadzenie karty przeprowadzonych zajęć na urządzeniu mobilnym. Aby uruchomić tę opcję należy skontaktować się z opiekunem regionu z działu handlowego. (Rys 2.) Wszystkie uzupełnione dane należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz".

Rys. 2

Uruchomienie kursu

Po przejściu do opcji kursy w Szkoleniu ABCDT przy danym kursie znajduje się fioletowy przycisk "Uruchom" (Rys.3). Innym miejscem, gdzie można uruchomić kurs jest zakładka "Kursanci" w opcji "Kursy".

Rys. 3

Zakończenie kursu

W celu zakończenia szkolenia należy wejść do modułu Szkolenia ABCDT, zakładka „Kursy”, następnie z „Listy kursów” wybrać „Trwające” i klikając na zielony kwadrat z ołówkiem, edytować kurs. Następnie należy wejść w zakładkę „Lista kursantów” i klikając na fioletowy prostokąt „Zakończ kurs” (rys. 3). W tym miejscu można sprawdzić również postęp kursu, poprzez kliknięcie na żółty przycisk z wykresem.


Po kliknięciu przycisku „Zakończ kurs” pojawi się ramka zakończenia kursu (rys. 4). Należy wybrać datę rozpoczęcia, zakończenia szkolenia oraz instruktora prowadzącego. W przypadku, gdy kursant zrezygnował ze szkolenia należy zaznaczyć checkbox „Tak, kursant zrezygnował”.