4.1 Harmonogram

Zakładka „Harmonogram zajęć” służy do generowania harmonogramów zajęć (Rys.1). W tym celu należy wybrać z listy rozwijanej „Wybierz kursanta”, kursanta dla którego planujemy wygenerować harmonogram zajęć.

  • Szkolenie z e-kursem: harmonogram będzie się generował automatycznie zgodnie z logowaniami kursanta do systemu. W przypadku szkolenia z e-kursem należy zaplanować jazdy, pierwszą pomoc i CKO. Czynność tą można wykonać klikając na niebieski przycisk „Przejdź do kalendarza” (jak planować zdarzenia w kalendarzu opisane jest w pkt. 4 Instrukcji);
  • Szkolenie bez e-kursu: harmonogram będzie się generował z zajęć zaplanowanych w module Kalendarz. W tym celu należy kliknąć na niebieski przycisk „Przejdź do kalendarza” (jak planować zdarzenia w kalendarzu opisane jest w pkt. 4 Instrukcji).


Rys.1

Administrator aplikacji przygotował dwa wzory harmonogramu zajęć:

  • Harmonogram zajęć: wzór stworzony przez administratora aplikacji, zawiera on zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne;
  • Harmonogram zajęć teoretycznych: wzór jaki administrator aplikacji stworzył na podstawie sugestii urzędu, zawiera wyłącznie zajęcia teoretyczne;