4. Kalendarz, harmonogram zajęć kursanta.

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


Planowanie godzin jest niezbędnym elementem do prawidłowego wypełnienia elektronicznej karty przeprowadzonych zajęć. Dla kursów bez e-kursu należy zaplanować wszystkie zajęcia, czyli wykłady, zajęcia z pierwszej pomocy, cko oraz jazdy. Zajęcia planujemy w module Kalendarz.

W celu zaplanowania jazdy należy zaznaczyć (kliknąć kursorem) dany dzień w module Kalendarz. Automatycznie pojawi się okno „Dodaj wydarzenie” (Rys. 1). Kolejnymi krokami do prawidłowego wypełnienia pól wydarzenia są:

  • Wybranie odpowiedniej zakładki: w zależności zajęć jakie ma kursant, należy wybrać odpowiednią zakładkę: jazdy, wykład sps, wykład super osk, egzamin oraz wydarzenie;
  • Ustalenie daty i godziny zajęć: Po kliknięciu na konkretny dzień data oraz godzina ustalane są automatycznie, jednak istnieje możliwość modyfikacji. Ponadto w polu "Godzin" mamy podaną wartość czy dany czas zajęć jest pełnym czasem, który powinien być przeznaczony na dane zajęcie (dla przykładu: wykład 45m=1, ćwiczenia 1h=1);
  • Pokaż zamknięte kursy: (tylko dla zakładki jazdy i egzamin) filtr umożliwiający blokadę wyświetlania się kursów o statusie zamknięty;
  • Jazda doszkalająca: (tylko zakładki jazdy) oznaczenie czy są to godziny w ramach kursu czy godziny dodatkowo wykupione;
  • Temat: (tylko dla zakładki wykłady) należy wybrać tematykę zajęć;
  • Kursant: (tylko dla zakładki jazda i egzamin) należy wybrać kursanta, którego dotyczą te zajęcia;
  • Kurs: przy wyborze kursanta w jazdach wybierany jest on automatycznie, w przypadku wykładu należy wybrać kurs na którym są kursanci, którzy mają odbyć dane zajęcia;
  • Zajęcia odwołane: jeśli zajęcia zostały odwołane to należy przesunąć suwak na "TAK"
  • Kadra: wybieramy wykładowcę/instruktora/ratownika, który przeprowadza zajęcia/jazdy.
  • Zasoby: np sala wykładowca, samochód. plac manewrowy itp.

Aby zaplanować wykłady dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu należy utworzyć okno wydarzenia w Kalendarzu, następnie wybrać zakładkę „Wykłady w Super OSK”. System SPSAdmi pozwala na zaplanowanie dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu dwóch rodzajów zajęć: Pierwszej Pomocy i CKO (Czynności Kontrolno-Obsługowe). Całość wydarzenia zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

Rys. 1