15.1. Dodanie kursanta, kursu w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego dla Instruktorów i Wykładowców

Aby dodać nowy kurs należy wejść do modułu Warsztaty instruktorów, zakładka „Kursy” (rys. 1). Po kliknięciu na zielony przycisk „Dodaj nowy kurs +” otworzy się okno, w którym należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane dotyczące kursu (rys. 2). Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem „Zapisz” należy przejść do zakładki „Lista kursantów”.


 

Rys. 1


 

Rys. 2

Klikając na zielony prostokąt „Dodaj kursanta +” lub wpisując PESEL/nazwisko, (jeżeli kursant już był wprowadzany w systemie na jakiekolwiek szkolenie, dane wygenerują się automatycznie) dodajemy kursanta.

Uwaga!

Ważne jest, aby po wprowadzeniu podstawowych danych, w tym miejscu wpisać E-kurs kod (rys. 3).

 

Rys. 3


Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”. System automatycznie przekieruje do zakładki „Lista kursantów” (rys. 4). W tym miejscu można uruchomić kurs (klikając na fioletowy prostokąt „Uruchom kurs”), edytować kursanta (klikając na zielony kwadrat z ołówkiem) lub usunąć go z systemu (czerwony kwadrat z koszem).

 

Rys. 4