6. Kody

Moduł "Kody" umożliwia wgląd i przypisywanie kodów do e-learningu, które przekazywane są kursantom. Kody są ważne przez 1 rok od momentu ich przekazania przez operatora. Kursant ma dostęp do e-learningu przez 4 dni od momentu wprowadzenia kodu. Każdemu klientowi przysługuje 20 kodów miesięcznie. W celu sprawdzenia listy kodów, należy wejść do modułu "Kody" (rys. 1).

Rys. 1

W celu edycji danego kodu należy kliknąć na zielony kwadrat z ołówkiem (rys. 1). System automatycznie przeniesie do zakładki "Przypisz kod" (rys 2). W polu "Opis" można wprowadzić imię i nazwisko kursanta, któremu zostanie przekazany kod. Po kliknięciu w zielony przycisk "Użyj kod", trafi on do zakładki "Kody zużyte".

Rys. 2

W zakładce "Kody zużyte" istnieje możliwość wydrukowania dla kursanta formularza z informacją o procesie logowania i kodem. Aby to zrobić należy kliknąć niebieski kwadrat z drukarką (rys. 3).

Rys. 3