1. Logowanie do panelu

W celu zalogowania się do programu należy uruchomić przeglądarkę i wejść na stronę internetową dedykowaną konkretnemu ośrodkowi szkolenia. Format adresu strony wygląda następująco: „nazwaosk.spsadmi.pl”.

Przeglądarki rekomendowane dla programu SPSAdmi/ StrefaOSK to Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Zalogowanie następuje po uprzednim wpisaniu loginu i hasła (rys. 1).

Rys. 1