5.1 Obowiązki OSK

Założenie elektronicznej karty i dodawanie zajęć

W celu założenia karty elektronicznej należy podczas tworzenia Kursu w Szkoleniu ABCDT zaznaczyć opcję Karty Elektronicznej (Rys. 1) 

Rys. 1

Karta elektroniczna jest uzupełniana na podstawie zajęć, jakie zostały zaplanowane w Kalendarzu dla danego kursanta. Więcej informacji na temat dodawania zajęć teoretycznych i praktycznych zostało zamieszczonych w punkcie "4. Kalendarz, harmonogram zajęć kursanta." Każde z zaplanowanych zajęć są widoczne w harmonogramie kursanta i kalendarzu (Rys. 2). Zarówno kursant jak i osoba prowadząca dane zajęcia ma obowiązek złożyć podpis w momencie odbycia zajęć. Sposób składania podpisu zostanie szczegółowo przedstawiony w dalszej części. Te czynności rzutują na prawidłowe wypełnienie dokumenty karty przeprowadzonych zajęć. Ponadto dla kursów z e-kursem liniowym (Super OSK) dane dla zajęć teoretycznych są pobierane z logowań kursanta na konto, gdzie wykonuje szkolenie. Dla pozostałych rodzajów kursów należy rozpisać wszystkie zajęcia w kalendarzu.


Rys. 2

Zajęcia teoretyczne

Zaplanowane w kalendarzu zajęcia pojawiają się na koncie instruktora w zakładce "Elektroniczna karta" (Rys. 3) Każdy instruktora w celu złożenia podpisu jest zobowiązany zalogować się na swoje konto spsadmi. Wykładowca może złożyć podpis w dowolnym momencie, również po zakończonych zajęciach. Każdy podpis pojawia się na karcie przeprowadzonych zajęć, która znajduje się w zakładce "Dokumenty".

Rys. 3

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne podpisywane są wyłącznie na koncie instruktora, w trakcie trwania jazdy. W związku z tym instruktor po zalogowaniu i przejściu do modułu "Elektronicznej karty" w Szkoleniu ABCDT, powinien wybrać zakładkę "Praktyka". Po wpisaniu nazwiska lub peselu kursanta i wyświetleniu danych kursanta należy kliknąć przycisk "Wybierz" (Rys. 4).

Rys.4

Po wybraniu kursanta pojawią się dwa przyciski przy danej godzinie jazdy. Pierwszą osobą składającą podpis jest instruktor prowadzący zajęcia, w tym cely należy kliknąc przycisk "Podpisz" w kolumnie "Podpis instruktora" (Rys. 6). Podpisana jazda jest oznaczona loginem. Instruktor powinien po każdej jeżdzie uzupełnić kilometraż. Wypisane kilometry należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". (Rys.5)

Rys. 5


Po złożonym przez instruktora podpisie, pojawia się możliwość złożenia podpisu przez kursanta. Po kliknieciu przycisku "Podpisz" w rubryce "Podpis kursanta", powinno się okno, gdzie kursant powinien wpisać swoje Hasło i zatwierdzić je przyciskiem Podpisz. (Rys. 6)

Rys.6


Dokument elektronicznej karty

Elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć można zobaczyć z poziomu instruktora klikając kafelek "Wyświetl kartę kursanta" (Rys.6). W nowej zakładce powiina się pojawiać karta z uzupelnionymi polami, które zostały podpisane równo przez osobe prowadzącą dane zajęcia i kursanta. (Rys. 8)


Rys.8

Egzamin wewnetrzny teoretyczny oraz praktyczny również powinien zostać zaplanowany podobnie jak inne zajęcia. W momencie kiedy egzamin zostanie zdany z wynikiem pozytywnym (Instrukcja obrazująca jak to zrobić znajduje się tutaj), wykładowca/instruktor dopisany do tych zdarzeń w kalendarzu będzie mógł podpisać te zajęcia, podobnie jak dotychczasowo inne zajęcia. (Rys. 9)

Rys. 9

Po ich podpisaniu, odpowiednia adnotacja zostanie przeniesiona na elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć. (Rys. 10)

Rys. 10

Podpis kierownika/właściciela ośrodka (osoby posiadającej podpis elektorniczny) powinien zostać umieszczony na elektronicznej karcie przeprowadzony zajęć. Po zakończeniu szkolenia, należy przejść do dokumentów w szczegółach kursanta i kliknąć Elektroniczna karta przeprowadzonych zajęć (do podpisu). (Rys. 11)

Rys. 11

Po wykonaniu tej czynności dokument zostanie przeniesiony do modułu "Zgłoszenia"- Standard. Należy wybrać dokument zgodnie z instrukcją 10 i i podpisać go (instrukcja podpisu jest tutaj). Wszystkie podpisane dokumenty są w zakładce "Dokumenty do archiwum" (rys. 12).


Rys. 12