Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Indywidualny Identyfikator;
 • Pełnomocnictwo uzyskania PKK;
 • Karta przeprowadzonych zajęć (pusta);
 • Karta przeprowadzonych zajęć (wypełniona); (karta zawiera każdego logowanie kursanta oraz wszystkie zajęcia z kalendarza z podpisem kursanta oraz instruktora prowadzącego)
 • Karta przeprowadzonych zajęć (wypełniona bez ID); (struktura zbliżona do karty wypełnionej, jednak nie posiada podpisów kursanta oraz instruktora)
 • Karta przeprowadzonych zajęć (zbiorcza wypełniona); (wpisy na karcie są skompresowane do jednej lekcji, jaka została wykonana danego dnia wraz z podpisem kursanta oraz instruktora)
 • Karta przeprowadzonych zajęć (zbiorcza wypełniona bez ID); (wpisy na karcie podobnie jak w karcie zbiorczej wypełnionej, nie zawiera podpisów kursanta oraz instruktora)
 • Elektroniczna karta przeprowadzonych zajęć (opcjonalnie dla kursów z elektroniczną kartą zajęć)
 • Zgoda rodzica lub opiekuna;
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • Zgłoszenie ukończenia kursu.

...