Poniżej lista dokumentów, które zostały umieszczone w poszczególnych modułach.

W module Administracja OSK, w ośrodek/oddział, kiedy klikniemy przy danym wierszu "edytuj" pojawia się wówczas zakładka dokumenty, gdzie możemy przenieść się do Dokument, gdzie znajduje się "Zgłoszenie aktualizacji danych ośrodka". Po kliknięciu na tę frazę w module Zgłoszenia zostanie umieszczony dokument, który należy wysłać do starostwa w celu aktualizacji danych ośrodka.

W module Szkolenia ABCDT, zakładka Kursy, z „Listy kursów” należy wybrać rodzaj kursu,  następnie edytujemy kurs (klikając w zielony kwadrat z ołówkiem), kolejno wybieramy czwartą zakładkę „Dokument”:

W module Szkolenia ABCDT, zakładka Kursanci, z „Listy kursantów” należy wybrać rodzaj kursu na którym jest kursant, następnie edytować kursanta (klikając w zielony kwadra z ołówkiem), kolejno wybieramy czwartą zakładkę „Dokument”:

W module Warsztaty instruktorów, zakładka Kursy, z „Listy kursów” należy wybrać rodzaj kursu,  następnie edytujemy kurs (klikając w zielony kwadrat z ołówkiem), kolejno wybieramy trzecią zakładkę „Dokumenty”:

W module Warsztaty instruktorów, zakładka Kursanci, z „Listy kursantów” należy wybrać rodzaj kursu na którym jest kursant, następnie edytować kursanta (klikając w zielony kwadra z ołówkiem), kolejno wybieramy trzecią zakładkę „Dokument”: