Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • edytować rejestr (klikając na zielony kwadrat z ołówkiem);
  • wydrukować rejestr (klikając na niebieski kwadrat z drukarką);
  • usunąć rejestr (klikając na czerwony kwadrat z koszem). (Rys.2)

Rys. 2

Uwaga. Rejestr wydanych zaświadczeń nie jest wymogiem prawnym.