2.10. Utworzenie rejestru wydanych zaświadczeń

W module Ewidencje został umieszczony również Rejestr Zaświadczeń. W celu dodania nowego Rejestru, należy wejść do modułu Szkolenia ABCDT, zakładka „Ewidencje”, dalej Rejestr Zaświadczeń, kliknąć zielony prostokąt „Dodaj nowy rejestr +” i uzupełnić następujące dane (rys. 1):

  • Nazwa rejestru;
  • Rozpocznij od nr: oznacza pierwszy numer, do jakiego będzie przypisany pierwszy kursant zapisany w systemie;
  • Szkoła, oddział: oznacza szkołę/oddział, do którego będzie przypisany wybrany rejestr.

 

Rys. 1


Klikając fioletowy prostokąt „Lista rejestrów”, pojawi się lista wszystkich rejestrów wydanych zaświadczeń. Przy każdej, zdefiniowanej pozycji, można:

  • edytować rejestr (klikając na zielony kwadrat z ołówkiem);
  • wydrukować rejestr (klikając na niebieski kwadrat z drukarką);
  • usunąć rejestr (klikając na czerwony kwadrat z koszem). (Rys.2)

Rys. 2

Uwaga. Rejestr wydanych zaświadczeń nie jest wymogiem prawnym.