Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Administrator aplikacji z góry zdefiniował dziewięć najpopularniejszych serwerów pocztowych. W sytuacji, jeśli nie ma na liście serwera poczty, z którego korzysta ośrodek należy Należy samodzielnie dokonać konfiguracji serwera poczty. W tym celu należy wejść w moduł Ustawienia, Ustawienia Poczty – Serwery Poczty i zdefiniować go poprzez kliknięcie w zielony prostokąt „Definiuj serwer poczty”. (rys. 1)

...