Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przy dodawaniu nowego pracownika należy należy uzupełnić wszystkie podstawowe dane pracownika (dane osobowe, teleadresowe). Ponadto istnieje możliwość ustawienia z jakiego zakresu uprawnień ma korzystać pracownik (Rys. 2) W tym celu należy wybrać odpowiednią grupę oraz ośrodek do jakiego ma być przypisana dana osoba. Login oraz hasło ustanowione są automatycznie w momencie, kiedy uzupełnimy podstawowe dane. Istnieje możliwość ustawienia grupy, aby wyznaczyć z jakich uprawnień pracownik ma korzystać. Zmiany tam naniesione należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". Hasło pracownika można zmienić w dowolnym momencie klikając zielony przycisk "Edytuj" przy danej pozycji w kadrze (rys. 1).

Rys. 2

W przypadku wykładowców oraz instruktorów należy uzupełnić również pole "Dane instruktora/wykładowcy" oraz "Aktualne prawo jazdy/pozwolenia" (Rys. 3) Jeśli dany pracownik posiada prawo jazdy dla kilku kategorii, natomiast szkoli w zakresie jednej, należy o rozgraniczyć poprzez uzupełnienie pół "Kategorie" (dla uzupełnienia kategorii prawa jazdy pracownika) oraz "Szkoli w zakresie kategorii" (dla uzupełnienia uprawnień do prowadzenia zajęć/jazd dla danej kategorii). Ustawienie odpowiedniego rodzaju uprawnień rzutuje min. na to, że instruktor będzie mógł prowadzić zajęcia praktyczne i teoretyczne, a wykładowca jedynie teoretycznie. Opcja "e-instruktor" umożliwia korespondencję między kursantem a wykładowcą w trakcie nauki.

...