2.9. Utworzenie ewidencji osób szkolonych

Kolejnym krokiem w konfiguracji jest utworzenie Książki Ewidencji Osób Szkolonych. Aby to zrobić należy wejść w moduł Szkolenia ABCDT, zakładka „Rejestr Ewidencji”. W celu dodania nowej Książki Ewidencji Osób Szkolonych należy kliknąć w zielony prostokąt „Dodaj nową książkę +” i uzupełnić następujące dane (rys. 1):

  • Numer książki;
  • Rozpocznij od nr: oznacza pierwszy numer, do jakiego będzie przypisany pierwszy kursant zapisany w systemie;
  • Szkoła, oddział: oznacza szkołę/oddział, do którego będzie przypisana wybrana książka ewidencji osób szkolonych.

Każdą zapisaną pozycję (numer) w Książce Ewidencji Osób Szkolonych można edytować. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

 

Rys. 1


Przy każdej, zdefiniowanej pozycji, można:

  • edytować książkę (klikając na zielony kwadrat z ołówkiem);
  • wydrukować książkę (klikając na niebieski kwadrat z drukarką);
  • usunąć książkę (klikając na czerwony kwadrat z koszem).