2.8. Konfiguracja wysyłki dokumentów zgłoszeniowych

Prawidłowe ustawienie poczty niezbędne jest do elektronicznego przesyłania dokumentów zgłoszeniowych do starostwa. W tym celu należy wejść w moduł Ustawienia, zakładkę „Zgłoszenia”, dalej Konfiguracja wysyłki i klikając na zielony prostokąt „Dodaj nową konfigurację” (rys. 13).


Rys. 13

Pojawi się okno „Edycja zgłoszenia” (rys. 14). Należy wybrać szkołę/oddział, której ta konfiguracja dotyczy, a następnie dokonać wyboru sposobu obsługi dokumentów zgłoszeniowych. Do wyboru są następujące opcje:

  1. Tradycyjny (poczta) – zgłoszenia standard - oznacza, że dokumenty zgłoszeniowe będą wysyłane tradycyjną pocztą;
  2. Elektroniczny (e-mail) – zgłoszenia standard - oznacza, że dokumenty zgłoszeniowe będą wysyłane do starostwa drogą mailową do starowstwa (przy wcześniejszym porozumieniu z organami, że wyrażają zgodę na tego typu wysyłkę);


Rys. 14


Przy wyborze opcji „elektroniczny (e-mail)” należy wybrać adres (e-mail, który został skonfigurowany wcześniej lub zgloszenia@spsadmi.pl). W przypadku wyboru zgloszenia@spsadmi.pl należy wskazać adres na którego będą przesyłane informacje zwrotne. W temacie i treści e-maila, należy stworzyć szablon wiadomości, który posłuży do wysłania dokumentów do starostwa. Zmiany należy zaakceptować przyciskiem „Zapisz”.

Nie ma możliwości skonfigurowania kilku sposobów wysyłania dokumentów zgłoszeniowych. Obowiązuje jeden, konkretny sposób wysyłki dla jednego osk głównego.