2.4. Definiowanie uprawnień

W module Ustawienia, w zakładce „Grupy, uprawnienia” jest możliwość definiowania uprawnień następującym grupom użytkowników (rys. 1):

  • Kierownik;
  • Wykładowca;
  • Instruktor;
  • Sekretarz.


Rys. 1

W celu zabrania bądź nadania uprawnień danej grupie użytkowników należy przy tej grupie kliknąć w żółty symbol z kluczem. Ukaże się okno „Definiuj uprawnienia” (rys. 2). W tym miejscu możemy zabrać lub nadać uprawnienia. Aby to zrobić należy odznaczyć/zaznaczyć moduły, a wybór zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.


 

Rys. 2


W module Ustawienia, w zakładce „Grupy, uprawnienia” istnieje możliwość dodania nowych grup, które nie zostały stworzone przez administratora aplikacji. W celu zdefiniowania nowej grupy, należy kliknąć w zielony prostokąt „Dodaj nową grupę” (rys. 3), uzupełniając poniższe informacje:

  • Nazwa grupy: nadajemy nazwę grupy, którą zamierzamy utworzyć np. księgowa;
  • Grupa nadrzędna: oznacza grupę nadrzędną, która będzie determinowała poziom uprawnień nowej grupy.

W celu zapisania zmian należy kliknąć  „Zapisz”.


 

Rys. 3