3. Uruchomienie kursu/Użytkowanie materiału

W celu uruchomienia kursu, należy wejść do modułu Moje E-kursy, następnie kliknąć Uruchom kurs (rys. 1).


Rys. 1


Każdy kurs podzielony jest na tematy a one z kolei na Naukę i Ćwiczenia. W celu uruchomienia danego tematu należy kliknąć na przycisk Nauka (rys. 2). Zakładkę Ćwiczenia będzie można uruchomić w momencie, gdy Nauka zostanie zaliczona przynajmniej na poziomie 50% szkoleniaRys. 2


Materiał składa się ze slajdów, z których każdy zostaje zaliczony po 5 sekundach wyświetlania. Informacją potwierdzającą, że dany slajd został zaliczony jest zielony znaczek . Każdy slajd posiada lektora, który czyta znajdujący się przy nim tekst. Aby uruchomić lektora należy kliknąć na ODSŁUCHAJ. Po zapoznaniu się z danym slajdem należy przejść do kolejnego, klikając na strzałkę w prawo. Aby cofnąć się do poprzedniego slajdu należy kliknąć strzałkę w lewo. 

 

Rys. 3

Po zakończonej Nauce należy przejść do Ćwiczeń (rys. 4). Ćwiczenia zostały skonstruowane w formie testu jednokrotnego wyboru. Przejście do kolejnego tematu jest możliwe dopiero po zaznaczeniu co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. 

 

Rys. 4

 

W momencie pojawienia się błędu lub uwag do programu, można je zgłosić poprzez kliknięcie na Zgłoś uwagę (rys. 3). Uwagi zostaną przesłane do firmy e-kierowca.  Za kwestie merytoryczne odpowiada doradca DGSA współpracujący z firmą polecającą Państwu nasze szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie o Ukończeniu szkolenia, które zostanie wysłane pocztą przez doradcę DGSA.