Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Założenie elektronicznej karty i dodawanie zajęć

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


W celu założenia karty elektronicznej należy podczas tworzenia Kursu w Szkoleniu ABCDT zaznaczyć opcję Karty Elektronicznej (Rys. 1) 

Rys. 1

Karta elektroniczna jest uzupełniana na podstawie zajęć, jakie zostały zaplanowane w Kalendarzu dla danego kursanta. Więcej informacji na temat dodawania zajęć teoretycznych i praktycznych zostało zamieszczonych w punkcie "4. Kalendarz, harmonogram zajęć kursanta." Każde z zaplanowanych zajęć są widoczne w harmonogramie kursanta i kalendarzu (Rys. 2). Zarówno kursant jak i osoba prowadząca dane zajęcia ma obowiązek złożyć podpis w momencie odbycia zajęć. Sposób składania podpisu zostanie szczegółowo przedstawiony w dalszej części. Te czynności rzutują na prawidłowe wypełnienie dokumenty karty przeprowadzonych zajęć. Ponadto dla kursów z e-kursem liniowym (Super OSK) dane dla zajęć teoretycznych są pobierane z logowań kursanta na konto, gdzie wykonuje szkolenie. Dla pozostałych rodzajów kursów należy rozpisać wszystkie zajęcia w kalendarzu.


Rys. 1

Kursant po zalogowaniu na swoje konto również ma możliwość śledzenia harmonogramu, gdzie są wypisane najistotniejsze dane. (Rys.2)

Rys.2

Zajęcia teoretyczne

Zaplanowane w kalendarzu zajęcia pojawiają się na koncie instruktora w zakładce "Elektroniczna karta" (Rys. 3) każdy instruktora w celu złożenia podpisu jest zobowiązany zalogować się na swoje konto spsadmi. Wykładowca może złożyć podpis w dowolnym momencie, również po zakończonych zajęciach. Po zakończonych zajęciach i złożonym podpisie, pojawia się on na karcie przeprowadzonych zajęć, która znajduje się w zakładce "Dokumenty".

Rys. 3

Kursant,aby złożyć podpis, musi zalogować się na swoje konto. Dane do logowania kursant otrzymuje na maila w momencie uruchomienia szkolenia. Po zalogowaniu na głównym widoku widzi wszystkie zajęcia teoretyczne, które należy podpisać klikając "Podpisz wykład". (Rys. 4)


Rys.4


Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne podpisywane są wyłącznie na koncie instruktora w trakcie trwania jazdy. W związku z tym instruktor po zalogowaniu i przejściu do modułu "Elektronicznej karty" w Szkoleniu ABCDT, następnie mudi wybrać zakładkę "Praktyka". Następnie należy wpisać nazwisko lub pesel kursanta. (Rys. 5), po wyświetleniu danych kursanta należy kliknąć przycisk "Wybierz".

Rys.5

Po wybraniu kursanta pojawią się dwa przyciski przy danej godzinie jazdy. Pierwszą osobą składającą podpis jest instruktor prowadzący zajęcia, w tym cely należy kliknąc przycisk "Podpisz" w kolumnie "Podpis instruktora" (Rys. 6). Podpisana jazda jest oznaczona loginem. Instruktor powinien po każdej jeżdzie uzupełnić kilometraż. Wypisane kilometry należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". (Rys.6)

Rys. 6


Po złożonym przez instruktora podpisie, pojawia się możliwość złożenia podpisu przez kursanta. Po kliknieciu przycisku "Podpisz" w rubryce "Podpis kursanta", powinno się okno, gdzie kursant powinien wpisać swoje Hasło i zatwierdzić je przyciskiem Podpisz. (Rys. 7)

Rys.7


Dokument elektronicznej karty

Elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć można zobaczyć zarówno z poziomu instruktora klikając kafelek "Wyświetl kartę kursanta" (Rys.6). W nowej zakładce powiina się pojawiać karta z uzupelnionymi polami, które zostały podpisane równo przez osobe prowadzącą dane zajęcia i kursanta. (Rys. 8)


Rys.8

Egzamin wewnetrzny teoretyczny oraz praktyczny również powinien zostać zaplanowany podobnie jak inne zajęcia. W momencie kiedy kurs zostanie zdany z wynikiem pozytywnym, zaznaczając to przy kursanci w karcie przeprowadzonych zajęc pojawi się podpis osoby przeprowadzającej egzamin.

  • No labels