Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych, w SPSADMI został dodany moduł RODO (Rys. 1) który istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu aktywacji pakietu zawierającego moduł RODO należy skontaktować się z działem handlowym.


Rys. 1

  • No labels