Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Partner zakłada kurs oraz zapisuje dodaje kursanta na kursdo kursu. Do obowiązków SuperOSK należy uzupełnienie instruktora prowadzącego, przypisanie książki ewidencji osób szkolonych, ewentualne zaznaczenie opcji karty elektronicznej oraz uruchomienie kursu kursantowi. W tym celu należy wejść w moduł Szkolenia ABCDT, zakładka „Kursy” i z „Listy rozwijanej” wybrać„Planowane Planowane partnerzy” partnerzy(rysRys. 21). Następnie należy kliknąć zielony kwadrat z ołówkiem „Edytuj kurs” i przypisać instruktora prowadzącego oraz książkę ewidencji osób szkolonychuzupełnić brakujące dane dla kursu. Przycisk „Aktualizuj kurs” zatwierdzi wprowadzone informacje. Kolejno należy przejść do zakładki „Lista kursantów” i klikając na fioletowy prostokąt „Uruchom kurs” uruchomić kurs kursantowi.


 Image RemovedImage Added

Rys. 21