Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przy wyborze opcji „elektroniczny (e-mail)” należy wybrać adres (e-mail, który został skonfigurowany wcześniej lub zgloszenia@spsadmi.pl). W przypadku wyboru zgloszenia@spsadmi.pl należy wskazać adres na którego będą przesyłane informacje zwrotne. W temacie i treści e-maila, należy stworzyć szablon wiadomości, który posłuży do wysłania dokumentów do starostwa. Zmiany należy zaakceptować przyciskiem „Zapisz”.

...