Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu skonfigurowania konta poczty e-mail należy wejść w moduł Ustawienia, zakładka „Zgłoszenia”, kolejno Ustawienia Poczty – Konta E-mail. W tym miejscu należy kliknąć w zielony prostokąt „Dodaj nowe konto pocztowe” (rys. 1).


 Image Modified

Rys. 1

Aby zdefiniować konto pocztowe należy uzupełnić następujące dane (rys. 2):

...

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.


 Image RemovedImage Added


Rys. 2