Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleUwaga!

Istnieje możliwość uruchomienia usługi przypomnienia hasła do kont poszczególnych użytkowników. Warunkiem jej włączenia jest wpisanie adresu e-mail podczas dodawania nowej osoby w zakładce „Kadra” lub „Kursanci”.

...