Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

W celu zalogowania się do programu należy uruchomić przeglądarkę i wejść na stronę internetową dedykowaną konkretnemu ośrodkowi szkolenia. Format adresu strony wygląda następująco: „nazwaosk.spsadmi.pl.”

Przeglądarki rekomendowane dla programu SPSAdmi to Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Zalogowanie następuje po uprzednim wpisaniu loginu i hasła.

Zaleca się, po pierwszym logowaniu, zmienić hasło nadane przez administratora aplikacji. Operację tę można wykonać wchodząc w moduł Moje konto.

Uwaga!

Istnieje możliwość uruchomienia usługi przypomnienia hasła do kont poszczególnych użytkowników.

Warunkiem jej włączenia jest wpisanie adresu e-mail podczas dodawania nowej osoby w zakładce „Kadra” lub „Kursanci”.

  • No labels