Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SPS Admi, to pierwszy niezależny program na rynku, który pozwala na kompleksowe zarządzanie OSK łącznie z pełną realizacją czynności formalnych, czyli pobieraniem PKK i sprawozdawczością generowanie dokumentacji do starostw. Twój OSK to złożony mechanizm. Jego obsługa staje się coraz trudniejsza a realia rynku dodatkowo ją komplikują. SPS Admi pozwoli Ci zachować kontrolę i zarządzać wszystkimi elementami Twojego biznesu w sposób pewny i niezawodny.

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃTWOBEZPIECZEŃSTWO

  • praca w zamkniętym, niezależnym systemie, do którego nie ma dostępu strona kontrolująca;realizacja sprawozdawczości w pełni zgodna z przepisami i honorowana przez wszystkie urzędy powiatowe korzystające z Portalu Starosty;
  • bezpieczeństwo przechowywania danych potwierdzone certyfikatami,

ŁATWOŚĆ I WYGODA

...

  • wszystkie funkcje niezbędne do organizacji codziennej pracy (kursy, kursanci, kalendarze, itp.);
  • pełne wsparcie specjalistów przy wdrożeniu i bieżącej obsłudze;
  • dostęp i możliwość obsługi na tabletach i telefonach komórkowych;
  • integracja z egzaminem wewnętrznym.

...