Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

SPS Admi - wszystko, co konieczne w 1 programie do zarządzania OSK.

SPS Admi, to pierwszy niezależny program na rynku, który pozwala na kompleksowe zarządzanie OSK łącznie z pełną realizacją czynności formalnych, czyli pobieraniem PKK i sprawozdawczością do starostw. Twój OSK to złożony mechanizm. Jego obsługa staje się coraz trudniejsza a realia rynku dodatkowo ją komplikują. SPS Admi pozwoli Ci zachować kontrolę i zarządzać wszystkimi elementami Twojego biznesu w sposób pewny i niezawodny.

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃTWO

  • praca w zamkniętym, niezależnym systemie, do którego nie ma dostępu strona kontrolująca;
  • realizacja sprawozdawczości w pełni zgodna z przepisami i honorowana przez wszystkie urzędy powiatowe korzystające z Portalu Starosty;
  • bezpieczeństwo przechowywania danych potwierdzone certyfikatami,

ŁATWOŚĆ I WYGODA

  • jeden program do wszystkich zadań: nie wymaga korzystania z Portalu OSK przy pobieraniu PKK, korzystania z innych programów administracyjnych, przełączania systemów itp.;
  • wszystkie funkcje niezbędne do organizacji codziennej pracy (kursy, kursanci, kalendarze, itp.);
  • pełne wsparcie specjalistów przy wdrożeniu i bieżącej obsłudze;
  • dostęp i możliwość obsługi na tabletach i telefonach komórkowych;
  • integracja z egzaminem wewnętrznym.

 

Uwaga!

Zanim rozpoczniesz pracę z SPSAdmi sprawdż minimalne wymagania systemowe!

  • No labels