Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informacja tam zawarte dotyczą wszystkich egzaminów, jakie zostały zaplanowane lub jak jakie odbył dany kursant. (Rys.3) Ponadto jest tam informacja na temat jego wyniku. W dowolnym momencie istnieje możliwość dodania, usunięcia bądź edycji wydarzenia. Po kliknięciu na zielony kafelek edycji przejdziemy do szczegółów egzaminu, gdzie istnieje możliwość oznaczenia egzaminu jako zaliczony lub niezaliczony

...