Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zawarte są tutaj dwa dokumenty, które ośrodek główny jest zobligowany zatwierdzić w celu poprawnego korzystania z dokumentacji RODO. Pierwszy z nich to "Polityka bezpieczeństwa" oraz drugi "Instrukcja systemów informatycznych". (Rys. 1) W celu podpisania dokumentu podpisem elektronicznym, należy kliknąć "Zatwierdzam politykę/instrukcję"Trzecim dokumentem jest "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - e-kierowca - ośrodek", który również zatwierdzamy klikając "Podpisuję umowę".


Rys. 1

Podpis kwalifikowany (elektroniczny)

...