Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instrukcja zapisywania kursanta na e-kurs prowadzony przez ośrodek współpracujący z Super OSK.

Dodawanie kursu oraz kursanta przez OSK


Align

Po zalogowaniu się na stronę podaną przez SuperOSK, należy wejść do modułu Szkolenia ABCDT, w zakładkę „Kursy” (rys. 1)


 

Rys.1


Po kliknięciu na zielony przycisk „Dodaj nowy kurs +” otworzy się nowe okno, w którym należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane dotyczące kursu. (Rys.2)

Rys. 2


Info
titleUwaga

W zakładce dodawania nowego kursu, do SuperOSK należy obowiązek:

  • uzupełnienia instruktora prowadzącego,
  • wybrania książki ewidencji osób szkolonych,
  • uruchomienia kursu.

Istnieje również opcja uruchomienia kursu z opcją Elektronicznej Karty Przeprowadzonych zajęć. Zaznaczenie tej opcji leży po stronie Super OSK. Po uruchomieniu kursu, kursant może zacząć się szkolić.W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w pobraniu PKK, należy kontaktować się z Super OSK.


Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „Zapisz” należy przejść do zakładki obok „Lista kursantów”. W celu dodania kursanta należy kliknąć "Dodaj Kursanta" (Rys. 3).

 

Rys.3


Po przypisaniu profilu część pól w formularzu zapisu kursanta zostanie uzupełniona automatycznie. Pozostałe pola należy uzupełnić samodzielnie. Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych należy je zatwierdzić, klikając przycisk „Dodaj kursanta do kursu”.

W „Dokumentach ogólnych kursanta” można wydrukować indywidualny identyfikator kursanta i wręczyć go nowo zapisanemu kursantowi. Identyfikator ten zawiera wszystkie niezbędne dane pozwalające na zalogowanie się do panelu kursanta. W zakładce „Załączniki” można dodać dokumenty danego kursanta np. skan dowodu osobistego (Rys. 4). W Super OSK ma możliwość generowania wszystkich dokumentów kursanta. 


 

Rys. 4


Partner zakłada kurs oraz zapisuje kursanta na kurs. Do obowiązków SuperOSK należy uzupełnienie instruktora prowadzącego, przypisanie książki ewidencji osób szkolonych oraz uruchomienie kursu kursantowi.


...