Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W modułach "Teoria w domu" oraz Testy on-line, po przejściu do zakładki "Kursanci" pojawią się wszyscy kursanci, którzy są przypisani do kursów trwających (Rys.3). Przy żółtym kwadracie pojawia się informacja jaki procent materiału przejrzał kursant oraz jaka długo ma dostęp do materiału. Komunikatu "Kurs utracił ważność!" wskazuje na to, że dostęp do materiału się skończył i jeśli kursant chce kontynuować szkolenie należy dokonać przedłużenia. Podobnie jak w Szkoleniu ABCDT po kliknięciu na żółty kafelek pojawi się wykres aktywności wraz z informacją na temat logować kursanta.


Rys.3

W module Testy on-line również istnieje możliwość monitorowania i śledzenia postępu. Wybierając podmoduł Kursanci, mamy możliwość jak we wcześniejszych modułach podglądu postępu kursanta. (Rys. 4) Wykres wskazuje, ile egzaminów zostało zaliczonych lub nie zaliczonych przez kursanta.