Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instrukcja zapisywania kursanta na e-kurs prowadzony przez ośrodek współpracujący z Super OSK.

Dodawanie kursu oraz kursanta przez OSK

 


Align

Po zalogowaniu się na stronę podaną przez SuperOSK, należy wejść do modułu Szkolenia ABCDT, w zakładkę „Kursy” (rys. 1)


Image Added 

Image Removed rysRys.1

 


Po kliknięciu na zielony przycisk „Dodaj nowy kurs +” otworzy się nowe okno, w którym należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane dotyczące kursu. (Rys. 2)

Image Added

Rys. 2


Info
titleUwaga

W zakładce dodawania nowego kursu, do SuperOSK należy obowiązek:

  • uzupełnienia instruktora prowadzącego,
  • wybrania książki ewidencji osób szkolonych,
  • uruchomienia kursu.

Po uruchomieniu kursu, kursant może zacząć się szkolić.

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w pobraniu PKK, należy kontaktować się z Super OSK.

 


Po zatwierdzeniu danych przyciskiem „Zapisz” należy przejść do zakładki obok „Lista kursantów” (rys. 2).

 Image Removed

rys.2

 

Aby dodać kursanta należy wpisać numer PKK w puste pole widoczne na rys. 2 i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj kursanta +”.

Pojawi się okno z pobraniem profilu PKK (rys. 3). W tym miejscu należy wpisać Pesel Kursanta, a w przypadku gdy Kursant jest obcokrajowcem jego datę urodzenia. W tym miejscu należy kliknąć przycisk „Szukaj profilu kandydata”.

 

Image Removed 

rys. 3

 

Po wykonanej operacji system wyświetli profil kursanta (rys. 4), w którym można przypisać numer PKK, zwrócić go lub zgłosić błąd w profilu. W celu przypisania numeru PKK należy kliknąć przycisk „Przypisz profil”.

 

Image Removed

rys. 4

 

. W celu dodania kursanta należy kliknąć "Dodaj Kursanta" (Rys. 3).

 Image Added

Rys.3


Po przypisaniu profilu część pól w formularzu zapisu kursanta zostanie uzupełniona automatycznie. Pozostałe pola należy uzupełnić samodzielnie. Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych należy je zatwierdzić, klikając przycisk „Dodaj kursanta do kursu”.

W kolejnej zakładce „Dokumenty” znajdują się dokumenty ogólne oraz dokumenty kursanta. W „Dokumentach ogólnych kursanta” można wydrukować indywidualny identyfikator kursanta i wręczyć go nowo zapisanemu kursantowi. Identyfikator ten zawiera wszystkie niezbędne dane pozwalające na zalogowanie się do panelu kursanta. W zakładce „Załączniki” można dodać dokumenty danego kursanta np. skan dowodu osobistego (rysRys. 5).4). W Super OSK ma możliwość generowania wszystkich dokumentów kursanta. 


 Image RemovedImage Added

rysRys. 5

 

4


Partner zakłada kurs oraz zapisuje kursanta na kurs. Do obowiązków SuperOSK należy uzupełnienie instruktora prowadzącego, przypisanie książki ewidencji osób szkolonych oraz uruchomienie kursu kursantowi.


...