16.1. Mój ID Partnera

W celu pozyskania ID Partnera należy wejść w moduł Administracja, w zakładkę „Ośrodek, oddziały”. W tym miejscu należy kliknąć przycisk „Mój ID Partnera” (rys. 1). Po kliknięciu wyświetli się „Twój ID”. ID należy podać Ośrodkowi Głównemu (super OSK), w celu założenia konta. Pozwoli to na dodawanie oraz rejestrację szkoleń z dostępem do e-kursu.

 

Rys. 1