15. Obsługa kursów w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

Moduł ten odpowiada za planowanie warsztatów doskonalenia zawodowego.